Foring og stell av hester
Produkt filter
Diciplin
Produkter

Specifikt

Downloads

Avl

Pavos avels serie er bassert på det utprøvde “Podo-Consept”. Pavo investerer  i vitenskapelige undersøkelser for å studere hvordan foringen påvirker helsen til hopper og føll. Alle produktene er testet sammen med avlere.

Sorter: